stavba z dreva

Stavebné technológie, v ktorých drevo predstavuje základný stavebný materiál, sa zakladajú na vlastnostiach dreva a jeho obľube medzi ľuďmi. Drevo je pevné a pružné, ľahko sa opracúva a vo vhodných podmienkach má dlhú životnosť, preto sa nevyužíva len ako obklad stien v interéri, ale aj ako nosný prvok. Pripomeňme si napríklad drevené konštrukcie krovov, ktoré dodnes pevne nesú strechy barokových či renesančných domov. Samozrejme, drevo má aj vlastnosti, ktoré môžu byť stavbe na ťarchu – drevo mení svoj tvar pri zmenách vlhkosti, vo vlhkom prostredí môže podľahnúť hnilobe a drevokazným hubám. Odborníci, ktorí s drevom pracujú, však vedia ako týmto rizikám účinne predchádzať. Podmienkou je, aby staviteľ i stavebná firm dodržali stanovené zásady pri stavbe aj prevádzke.

001 002 003

zdroj obrázkov: ZrubORAVA s.r.o.

stavebné materály

Prehlbujúca sa energetická kríza a nutnosť riešiť ekologické problémy planéty vzbudili záujem i tisícročia používaný, no zabudnutý prírodný stavebný materiál. Má zmysel ho uprednostniť pred bežne zaužívaným? Trend v staviteľstve smeruje k využívaniu obnoviteľných prírodných materiálov, ktoré sa stávajú konkurencieschopnými produktmi. Návrat k prírodným stavebným , materiálom nie je len propagáciou, naturizmu“, je najmä dôsledkom zmeny životného prostredia, jeho dôkladnejšej ochrany a širšieho uplatňovania zásad udržateľnej výstavby. Ich znovupoužívanie v stavebnej sfére je o nízkych energetických vstupoch na výrobu, bezproblémovej likvidácií po dožití stavby aj o ľahkej miestnej dostupnosti, nehovoriac o zdravšom bývaní. Nemajte obavy, nebudeme stavať ,, vzdušné zámky“ Známe sú inovatívne technológie vytvorené na základe tisícročných skúseností.

004 005 006

zdroj obrázkov: ZrubORAVA s.r.o.

najuznávanejšie a najdôležitejšie drevo

Stavebno-fyzikálne vlastnosti dreva sú v stavebníctve nenahraditeľné. V pomere k svojej hmotnosti je drevo pevnejšie ako akýkoľvek iný stavebný materiál.Drevostavba váži približne desatinu z hmotnosti porovnateľnej stavby z betónu, alebo pálených tehál. Vlastnosti ako vysoká pevnosť, nízka objemová hmotnosť, nízka hodnota tepelnej vodivosti, teda dobré tepelnoizolačné parametre, ho predurčujú ako veľmi dobrý konštrukčný materiál na výstavbu stavieb.

007 008

zdroj obrázkov: ZrubORAVA s.r.o.

Jeho hygroskopické a absorpčné parametre vplývajú aj na vyrovnanú klímu, regulovanie vlhkosti a zachytávanie škodlivín. Využijete ho takmer všade: na nosný konštrukčný systém, na výrobu stropnému,či strešného systému, ako súčasť obvodového plášťa či podláh, na obklady.V kombinácii s inými materiálmi sa zvyšujú jeho pevnostné, protipožiarne parametre i jeho životnosť. Na výrobu stavebných prvkov sa využíva masív, ale aj ten najmenší drevný odpad.